×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

თავმჯდომარე    ირიციან ნაირი


თავმჯდომრის  მოადგილე     ლომსაძე გაიოზ


ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“ ფრაქციის თავმჯდომარე                         ჩახმახჩიან ჰაკოპ

                                

ფრაქციები „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“ ფრაქციის თავმჯდომრის  მოადგილე                             ალელიშვილი ბორის


ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“ ფრაქციის თავმჯდომრის  მოადგილე                                პაპოიან ვარდან


 

ქართული ოცნება - მაჟორიტარები“ ფრაქციის თავმჯდომარე      მოვსესიან ჰამლეტ


ქართული ოცნება - მაჟორიტარები“  ფრაქციის თავმჯდომრის  მოადგილე      ხეჩოიან ედგარ

                                                                                               
ქართული ოცნება - მრეწველები“ ფრაქციის თავმჯდომარე                        მელტონიან ნაირი   

                                                                                                                 
ქართული ოცნება - მრეწველებიფრაქციის თავმჯდომრის  მოადგილე    აღვან აბაჯიანი 

                                                                                                     
ქართული ოცნება - კონსერვატორები“ ფრაქციის თავმჯდომარე               საარიან აშოტ

   

       
ქართული ოცნება - კონსერვატორები“ ფრაქციის თავმჯდომრის  მოადგილე        თეთვაძე სოსო

                                                                                           
ქართული ოცნება - ახალგაზრდები“ ფრაქციის თავმჯდომარე                   მკოიან არტურ

                                                                                                                   
ქართული ოცნება - ახალგაზრდები“ ფრაქციის თავმჯდომრის  მოადგილე     პალოიან კარაპეტ 

                                                                                                 
ქართული ოცნება - ახალქალაქის განვითარება“ ფრაქციის თავმჯდომარე    გოხაძე კობა


ქართული ოცნება - ახალქალაქის განვითარება“ ფრაქციის თავმჯდომრის  მოადგილე     ეღუნიან აშოტიკ


ქართული ოცნება - აგრარები“  ფრაქციის თავმჯდომარე                           ზაური პაქსაძე


ქართული ოცნება - აგრარები“ ფრაქციის თავმჯდომრის  მოადგილე        მანანიან სიმონ


აყვავებული ახალქალაქი“ ფრაქციის თავმჯდომარე                                   ელიზბარიან გენადი

სარგის უზუნიან

 

რობოზონ ყავრელიშვილი  საკრებულოს წევრი

 

სედა მელკუმიან კომისიის თავმჯდომარე

 

ზაქარ  ზაქარიან  ფრაქციის თავმჯდომარე

 

მელკონ მაკარიან კომისიის თავმჯდომარე

 

ანდრანიკ  მურადიან კომისიის თავმჯდომარე

 

ედიკ  ბერიკიან საკრებულოს წევრი

 

სარგის  მელიქიან კომისიის თავმჯდომარე

 

სიფან  შიპაკციან კომისიის თავმჯდომარე

 

ვაღარშაკ  არაქელიან  საკრებულოს წევრი

 

ედუარდ  ელიაზიან  საკრებულოს წევრი

 

ჰრაჩ  მოვსესიან  საკრებულოს წევრი

 

ყავრელიშვილი ანზორ საკრებულოს წევრი

 

გრიგორ წორმუტიან   საკრებულოს წევრი

 

არმინე მინასიან  საკრებულოს წევრი   

 

მურადიან ჰოვიკ  საკრებულოს წევრი

 

ალბერტ მანუშიან  საკრებულოს წევრი

 

ოთარ ერანოსიან  საკრებულოს წევრი

 

სამველ პეტროსიან  საკრებულოს წევრი

 

აშოტ რაისიან  საკრებულოს წევრი

 

ჰარუთიუნ  ალექსანიან საკრებულოს წევრი