×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

საკრებულოს თავმჯდომარე  ირიციან ნაირი


საკრებულოს თავმჯდომრის პირველი  მოადგილე      ლომსაძე გაიოზ

 

საკრებულოს თავმჯდომრის მოადგილე       მოვსესიან ჰამლეტ

 

საკრებულოს თავმჯდომრის მოადგილე       აღასარიან ედუარდ

 

ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“ ფრაქციის თავმჯდომარე  ჩახმახჩიან ჰაკოპ

 

ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“ ფრაქციის თავმჯდომრის  მოადგილე                            

პალოიან კარაპეტ

 

ქართული ოცნება  დემოკრატიული საქართველო“ ფრაქციის თავმჯდომრის  მოადგილე                               

პაპოიან ვარდან

 

ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“ ფრაქციის თავმჯდომრის  მოადგილე                         

მანუშიან ალბერტ

 

ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“ ფრაქციის თავმჯდომრის  მოადგილე                             

ზაქარიან არამაის

 

ქართული ოცნება  დემოკრატიული საქართველო“ ფრაქციის თავმჯდომრის  მოადგილე                               

მოსოიან ნვერ

 

ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“ ფრაქციის თავმჯდომრის  მოადგილე                         

აღდგომელაძე ნანა

 

ქართული ოცნება  დემოკრატიული საქართველო“ ფრაქციის თავმჯდომრს  მოადგილე                           

ღევენიან ანნა

 

ევროპული საქართველო-ლელო“ ფრაქციის თავმჯდომარე

აბრაჰამ კარაპეტიან

 

ევროპული საქართველო-ლელო“ ფრაქციის თავმჯდომრის მოადგილე

ზაქარიან ზაქარ

 

ევროპული საქართველო-ლელო“ ფრაქციის მდივანი

ჰარუთიუნ ალექსანიან

 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე -

შიპაკციან სიპან

 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტოკომისიის  თავმჯდომარე

მელქუმიან სედა

 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური საკითხთა, კულტურის, განათლების,სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე -

ასლანიან სოღომონ

 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე -

ელიზბარიან გენადი

 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუნიციპალური ქონების მართვის, ბუნებრივი რესურსების და აგრარულ საკითხთაკომისიის თავმჯდომარე -

კარაგებაკიან გრიგორ

 

საკრებულოს წევრი                მელტონიან ნაირი   

 

საკრებულოს წევრი      ეღუნიან აშოტიკ

 

საკრებულოს წევრი         სარგის უზუნიან

 

საკრებულოს წევრი         ზაური პაქსაძე

 

საკრებულოს წევრი          სარგის  მელიქიან

 

საკრებულოს წევრი     ვაღარშაკ  არაქელიან 

 

საკრებულოს წევრი    ჰრაჩ  მოვსესიან

 

საკრებულოს წევრი           ყავრელიშვილი ანზორ

 

საკრებულოს წევრი     მურადიან ჰოვიკ 

 

საკრებულოს წევრი       აღვან აბაჯიანი 

 

საკრებულოს წევრი        შირინიან შირვან

 

საკრებულოს წევრი  კაჩოტიან კარინე

 

საკრებულოს წევრი       ავაქიან ლეილა

 

საკრებულოს წევრი    გაბრიელიან გაგიკ

 

საკრებულოს წევრი       ჩივჩიან თერეზა

 

საკრებულოს წევრი        თაქთაქიძე მარინე

 

 

საკრებულოს წევრი      ოქროაძე გურამი

 

საკრებულოს წევრი     აივაზიან არარატ

 

საკრებულოს წევრი      უნანიან არმენ

 

საკრებულოს წევრი       პალიან რუბენ

 

საკრებულოს წევრი      მელიქიძე გია

 

საკრებულოს წევრი      ხანახიან ნასლეთ