×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი სააშუღსკოლა


 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სააშუღო სკოლაში მოქმედებენ შემდეგი წრეები:

  • აშუღის

  • დოლი

  • ფორტეპიანო

  • დუდუკი

  • აკორდეონი


 

სააშუღო სკოლაში ესწრება 25 მოსწავლე.


 

სააშუღსკოლის დირექტორი: მარქარ ქსპოიან

ტელეფონი: +995 598 50 81 51

მისამართი: ქ. ახალქალაქი, ჩარენცის ქ. 2