×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა-ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, შპს „აისის“ მდ. ფარავანსა და მისი შენაკად, მდ. კორხზე 9.5 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ახალქალაქი ჰესის“, ქვესადგურის და ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი.
 

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვების დრო და ადგილი:

* 2019 წლის 1 აპრილი, 11:00 საათი, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.

* 2019 წლის 1 აპრილი, 14:00 საათი, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. კორხის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.