×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს შემდეგი მუზეუმები:

  • ქ. ახალქალაქის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმიდაარსდა 1954-1955 წლებში.  მუზეუმში წარმოდგენილია  არქეოლოგიური  ექსპონატები, ეროვნული სამოსი,  ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში გამოჩენილი ადამიანების ძველი ხელნაწერები, სურათები, ნუმიზმატიკა, და ძველი საყოფაცხოვრებო ნივთები. ახალქალაქის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი მუნიციპალიტეტის საკუთრებაა, რომელიც ექვემდებარება ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიას.
  • ასევე სოფელ კარწახში ფუნქციონირებს  ჯივანის სახლ-მუზეუმი იგი კერძო საკუთრებაა.