×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ქ. ახალქალაქში, თავისუფლების ქ. №24 მისამართზე მუდმივად ფუნქციონირებს   აგრარული ბაზარი .

აქ  იყიდება, როგორც სოფლის რძის პროდუქტები, ასევე  სოფლის ნებისმიერი პროდუქტის  სხვა სახეობა.