მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
რაიონის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები და კოლეჯები
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

სიახლეები

14.07.17
 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის 34-ე მუხლის მე-3 პუნქტისა და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის 204-ე დადგენილების მე-2 თავის საფუძველზე, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს დახურულ კონკურსს შესყიდვების სამსახურის დაგეგმვის, მონიტორინგისა და ანალიზის განყოფილების უფროსის ვაკანტურ თანამდებობაზე.
კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვთ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოქმედ პროფესიულ საჯარო მოხელეებს მოხელეთა რეეზერვში ჩარიცხულ პირსა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირს , თუ იგი არანაკლებ ერთი წელია მუშაობს საჯარო სამსახურის სისტემაში და აკმაყოფილებს საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის 27-ე , 29-ე მუხლებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.
ვაკანტურ თანამდებობაზე განცხადების წარდგენის ვადაა 2 სამუშაო დღე.

კატეგორია : შესყიდვები
განაცხადის ბოლო ვადა : 18 ივლისი 2017 წელი.
ფუნქციები : მუნიციპალიტეტის შესყიდვების პროექტების დაგეგმვა, ტენდერების გამოცხადება, ტენდერების შესრულების მონიტორინგი და ანალიზი;
განათლება : სასურველია ბაკალავრი
სამუშაო გამოცდილება: სასურველია შესყიდვების სისტემაში მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება;
დამატებითი მოთხოვნები : სასურველია სახელმწიფო შესყიდვების განხრით სახელმწიფო სერთიფიკატის წარმოდგენა.
საკონკურსო თემატიკა : საქართველოს კანონი ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ, საქართველოს კანონი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ. სქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი,სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის N9 ბრძანება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის შესახებ.
სამსახურის ადგილმდებარეობა : ქ.ახალქალაქი, ჩარენცის ქ. 11
განცხადება უნდა წარმოადგინოთ შემდეგ ვებ. გვერდზე : varchutyun@gmail.com


უკან დაბრუნება  


მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია